27 Kasım 2022

FETÖ/PDY’NİN YÖNETİM YAPISI

  • PDF

          FETÖ/PDY, diğer dini cemaatler gibi ülkeler, devleti ve insanı ile barışık olması gerekirken, devleti ve diğer dini cemaatleri kendisine hasım ve karşı cephe olarak görmüş, bir istihbarat örgütü gibi kod isimler, özel haberleşme kanalları ve kaynağı bilinmeyen paralar kullanmış başta Fethullah Gülen olmak üzere örgütün elebaşları, devlet yöneticilerinin sayısız davetine rağmen Türkiye’ye gelmekten imtina ederek örgütsel faaliyetleri yurt dışından yönetmiş, hasımlarını saf dışı bırakmak için her türlü  gayri ahlaki ve kanun dışı yola başvurmuş, yabancı misyon temsilcileriyle mahiyeti bilinmeyen  görüşmelerde bulunmuş, gerekli gördüğünde silaha başvurmuş, terör örgütleriyle temas kurmuş ve onlara her türlü desteği vermiştir. Bütün bu faaliyetler, yapının organize bir terör örgütü olarak nitelendirilebilmesi için kanunen suç sayılan bir amaca sahip olması, bu amacı gerçekleştirmek için kanun dışı yolları kullanması, gizli bir teşkilat yapısına, kayıt dışı gelir kaynaklarına, gizli haberleşme yöntemlerine, silahlı güçlere ve kod isim verilmiş üyelere sahip olması gereklidir.

           FETÖ/PDY askeri kurumları andıran katı bir hiyerarşik yapıya sahiptir. Tepesinde Fethullah Gülen’in olduğu bu yapı “ imam” adı verilen yöneticilerin kontrolü altında işlemektedir. Her düzeydeki imama tam itaatin geçerli olduğu FETÖ/PDY’ de yukarıdan gelen emirlerin astlar tarafından barınan öğrencilere öncelikle öğretilen husus “ imama itaat” tir Ev ve yurt imamları neredeyse her ay, imama itaat mecburiyeti  konusunda vaaz vermektedir. Bu sistem içinde yetişen gençler de sorgusuz sualsiz itaat kültürünü benimsemekte ve kendileri yönetici ( imam) konumunda geldiklerinde aynı tavrı sergilemektedir.

           Örgütün kurucusu ve lideri konumunda bulunan Fetullah Gülen, örgütün büyümesine, yurt içinde ve yurt dışında sosyo-ekonomik alanlarda elde edilen kazanımlara ve başarılara paralel olarak yanılmayan, hata yapmayan, diğer insanların düşünemediği hususları düşünebilen, her şeye aklı eren, mehdi olduğuna inanılan  büyük bir alim ve evliya olarak görülmeye başlanmıştır.

           Fethullah Gülen’in doğrudan Allah ile Peygamberimiz ile görüştüğü, emir ve talimatları bu şekilde aldığına tam olarak inanıldığından, Gülen’in emir ve talimatları asla ve kat’a sorgulanamaz ve müzakere edilemez niteliktedir. Gülen’e bu tür bir payenin verilmiş olması, O’nun adına hareket eden her kademedeki imama da konumlarına uygun payeler olarak yansımıştır. Çünkü bütün imamlar Gülen tarafından alınan kararların uygulayıcısı konumundadır. Dolaysıyla, hangi kademede olursa olsun imama itiraz Gülen’e itiraz, Gülen’e itiraz ve dolaysıyla da Allah’a ve peygamberimize itaat olarak kabul edilmiştir. Gülen’in ve ondan emir, ilham ve cesaret alan imamların kararlarına muhalif görüşler derhal ve şiddetle bastırılmış, alternatif görüşlerin ortaya çıkmasına bile tahammül edilmemiştir.

           FETÖ/ PDY bu genel işleyiş içerisinde yurt içi ve yurt dışı olmak üzere iki ana kısımda örgütlenmiştir. Her iki alandaki yapılanma, yasal ve yasa  dışı örgütlenmenin yanı sıra dikey ve yatay örgütlenmeyi içeren karmaşık bir görünüme sahiptir. Dikey örgütlenme birbirine sıkı sıkıya bağlı katı bir hiyerarşik yapıya sahiptir. Yatay örgütlenme ise hücre tipi olup gizlilik ve mahremiyetin azami derecede uygulandığı minimal yapılardır. Kainat imamı  olarak kabul edilen Fethullah Gülen ise örgütünü tamamı üzerinde adeta bir arş gibi yükselir ve hiyerarşi üstüdür.

           FETÖ/PDY üyelerince Allah’tan doğrudan emir alarak kainatı yönettiğine inanılan Fethullah Gülen’in talimatları asla sorgulanamaz nitelikte olup, manen akil sınırlarının ötesinde bir makama sahiptir. Örgütün bütün üzerinde tek hakim ve önder Fethullah Gülen olup, söyledikleri ve yazdıklarıyla bağlı olmadığı kabul edilmektedir. Bu durum ise Fethullah Gülen’in ilahi bir emir olarak kendini din, ahlak ve hukuk kurallarıyla  bağlı saymamasından kaynaklanmaktadır. Haftaya Yurt içi örgütlenmesinin yasal yüzünü oluşturan şirketler ve sivil toplum örgütlerinden bahsedeceğim. Kalın sağlıcakla!

 

trafik cezası öde kredi kartı ile fatura öde online fatura ödeme fatura öde